Рубрики
Европа Коронавирус срочные новости

Премьер-министр Польши обратился к нации

Дамы и господа, дорогие земляки!

Подписаться на Телеграмм канал Цифровая фабрика

Эффективная борьба с коронавирусом требует быстрых и смелых решений. И вот такие решения мы принимаем.

Прежде всего — с сожалением признаюсь, что мой призыв к борьбе с фальшивыми новостями не мог быть лучшим моментом. Я знаю, что последние 2 дней я делюсь множеством ложной информацией о государственных планах и действиях, поэтому я очень рад, что вы так охотно поделились моей привлекательностью в социальных сетях.

Во-вторых — я твердо заявляю, что единственные решения, которые мы объявили сегодня.
Пожалуйста, прочитайте их внимательно.

В воскресенье, 15 марта, пограничный контроль будет временно восстановлен в течение 10 дней.

➡️Поляки, возвращаясь в страну, должен иметь 2-недельный внутренний карантин.

Запрет на общественное собрание более 50 человек.

➡️Банки и финансовые учреждения остаются открытыми.

➡️Грузовой транспорт, а также автобусы, железные дороги и самолеты работают нормально.

Продуктовые магазины (также в торговых галереях), аптеках и аптеках остаются открытыми.

➡️ Рестораны, бары и кафе смогут вести бизнес только для вынос и доставки.

Чтобы избежать сомнений, рекомендую использовать официальные государственные страницы, чтобы избежать каких-либо сомнений — там вы найдете все подробности.

В-третьих — мы хотели бы попросить всех вас уважать наши рекомендации и прежде всего ⚠️ сообщить о них своим семьям и друзьям.

Всегда можно назвать скептикам как источник сайта и государственных документов — чтобы они могли вырезать вредные слухи и городские легенды. Конечно, одним из лучших методов для этого является интернет и социальные медиа — поэтому мой призыв поделиться этим и другими официальными государственными публикациями.

Все, что мы делаем — мы делаем для вас и ваших близких, поэтому чем больше людей узнают о новых правилах — тем лучше шанс выиграть у коронавирусема.

Список всех сегодняшних решений вы можете найти на сайте КПРМ
➡️ Правительство PL и официальные социальные каналы.

И наконец, четвертый, хотя и не менее важный.
Все решения, которые я принял сегодня в качестве премьер-министра республики, и которые мы согласились вместе как польское правительство, были основаны на глубоком, профессиональном анализе с учетом стратегических интересов Польши и ее граждан.

Нас руководствовали ценности, близкие ко всем полякам — справедливость, безопасность и солидарность.

Я убежден, что вместе мы выиграем этот бой и примером всему миру, что Польша — страна, которая прекрасно справляется со всеми вызовами современного мира.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji. I takie decyzje podejmujemy.

Po pierwsze — z przykrością muszę przyznać, że mój apel o walkę z fake newsami nie mógł trafić na lepszy moment. Wiem, że przez ostatnie 2 dni wśród Polaków krążyło mnóstwo fałszywych informacji dotyczących planów i działań rządu, dlatego bardzo się cieszę, że dzielili się Państwo moim apelem tak chętnie w mediach społecznościowych.

Po drugie — stanowczo oświadczam, że jedyne obowiązujące decyzje to te, które ogłosiliśmy dziś.
Proszę o uważne zapoznanie się z nimi.

➡️Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni.

➡️Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową.

➡️Wprowadzamy zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.

➡️Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.

➡️Krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie.

➡️Sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.

➡️Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.

Dla pewności zalecam korzystanie z oficjalnych stron rządowych, by uniknąć jakichkolwiek wątpliwości — znajdą tam też Państwo wszystkie dalsze szczegóły.

Po trzecie — bardzo proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie wydanych przez nas zaleceń oraz PRZEDE WSZYSTKIM⚠️ poinformowanie o nich Waszych rodzin i przyjaciół.

Niedowiarkom zawsze możecie podać jako źródło strony i dokumenty rządowe — tak, aby uciąć szkodliwe plotki i miejskie legendy. Oczywiście jedną z najlepszych metod na to jest internet i media społecznościowe — stąd mój apel o udostępnianie tego i innych oficjalnych rządowych wpisów.

Wszystko, co robimy — robimy dla Was i Waszych bliskich, dlatego im więcej osób dowie się o nowych przepisach — tym większa szansa na wygraną z koronawirusem.

Listę wszystkich dzisiejszych decyzji znajdą Państwo na stronach KPRM w domenie➡️ .gov.pl i oficjalnych kanałach społecznościowych.

I wreszcie po czwarte, choć nie najmniej istotne.
Wszystkie decyzje, które dziś podjąłem osobiście jako premier Rzeczypospolitej, oraz które uzgodniliśmy kolektywnie jako polski rząd, zostały oparte o głębokie, profesjonalne analizy z uwzględnieniem strategicznych interesów Polski i jej obywateli.

Kierowały nami najbliższe wszystkim Polakom wartości — sprawiedliwość, bezpieczeństwo i solidarność.

Jestem przekonany, że wspólnie wygramy tę walkę i damy przykład całemu światu, że Polska jest krajem, który znakomicie radzi sobie z wszelkimi wyzwaniami współczesnego świata.

Источник: Kancelaria Premiera