Премьер-министр Польши обратился к нации

Коронавирус 14 мар. 2020 г.

Дамы и господа, дорогие земляки!

Эффективная борьба с коронавирусом требует быстрых и смелых решений. И вот такие решения мы принимаем.

Прежде всего — с сожалением признаюсь, что мой призыв к борьбе с фальшивыми новостями не мог быть лучшим моментом. Я знаю, что последние 2 дней я делюсь множеством ложной информацией о государственных планах и действиях, поэтому я очень рад, что вы так охотно поделились моей привлекательностью в социальных сетях.

Во-вторых — я твердо заявляю, что единственные решения, которые мы объявили сегодня.
Пожалуйста, прочитайте их внимательно.

В воскресенье, 15 марта, пограничный контроль будет временно восстановлен в течение 10 дней.

➡️Поляки, возвращаясь в страну, должен иметь 2-недельный внутренний карантин.

Запрет на общественное собрание более 50 человек.

➡️Банки и финансовые учреждения остаются открытыми.

➡️Грузовой транспорт, а также автобусы, железные дороги и самолеты работают нормально.

Продуктовые магазины (также в торговых галереях), аптеках и аптеках остаются открытыми.

➡️ Рестораны, бары и кафе смогут вести бизнес только для вынос и доставки.

Чтобы избежать сомнений, рекомендую использовать официальные государственные страницы, чтобы избежать каких-либо сомнений — там вы найдете все подробности.

В-третьих — мы хотели бы попросить всех вас уважать наши рекомендации и прежде всего ⚠️ сообщить о них своим семьям и друзьям.

Всегда можно назвать скептикам как источник сайта и государственных документов — чтобы они могли вырезать вредные слухи и городские легенды. Конечно, одним из лучших методов для этого является интернет и социальные медиа — поэтому мой призыв поделиться этим и другими официальными государственными публикациями.

Все, что мы делаем — мы делаем для вас и ваших близких, поэтому чем больше людей узнают о новых правилах — тем лучше шанс выиграть у коронавирусема.

Список всех сегодняшних решений вы можете найти на сайте КПРМ
➡️ Правительство PL и официальные социальные каналы.

И наконец, четвертый, хотя и не менее важный.
Все решения, которые я принял сегодня в качестве премьер-министра республики, и которые мы согласились вместе как польское правительство, были основаны на глубоком, профессиональном анализе с учетом стратегических интересов Польши и ее граждан.

Нас руководствовали ценности, близкие ко всем полякам — справедливость, безопасность и солидарность.

Я убежден, что вместе мы выиграем этот бой и примером всему миру, что Польша — страна, которая прекрасно справляется со всеми вызовами современного мира.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji. I takie decyzje podejmujemy.

Po pierwsze — z przykrością muszę przyznać, że mój apel o walkę z fake newsami nie mógł trafić na lepszy moment. Wiem, że przez ostatnie 2 dni wśród Polaków krążyło mnóstwo fałszywych informacji dotyczących planów i działań rządu, dlatego bardzo się cieszę, że dzielili się Państwo moim apelem tak chętnie w mediach społecznościowych.

Po drugie — stanowczo oświadczam, że jedyne obowiązujące decyzje to te, które ogłosiliśmy dziś.
Proszę o uważne zapoznanie się z nimi.

➡️Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni.

➡️Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową.

➡️Wprowadzamy zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.

➡️Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.

➡️Krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie.

➡️Sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.

➡️Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.

Dla pewności zalecam korzystanie z oficjalnych stron rządowych, by uniknąć jakichkolwiek wątpliwości — znajdą tam też Państwo wszystkie dalsze szczegóły.

Po trzecie — bardzo proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie wydanych przez nas zaleceń oraz PRZEDE WSZYSTKIM⚠️ poinformowanie o nich Waszych rodzin i przyjaciół.

Niedowiarkom zawsze możecie podać jako źródło strony i dokumenty rządowe — tak, aby uciąć szkodliwe plotki i miejskie legendy. Oczywiście jedną z najlepszych metod na to jest internet i media społecznościowe — stąd mój apel o udostępnianie tego i innych oficjalnych rządowych wpisów.

Wszystko, co robimy — robimy dla Was i Waszych bliskich, dlatego im więcej osób dowie się o nowych przepisach — tym większa szansa na wygraną z koronawirusem.

Listę wszystkich dzisiejszych decyzji znajdą Państwo na stronach KPRM w domenie➡️ .gov.pl i oficjalnych kanałach społecznościowych.

I wreszcie po czwarte, choć nie najmniej istotne.
Wszystkie decyzje, które dziś podjąłem osobiście jako premier Rzeczypospolitej, oraz które uzgodniliśmy kolektywnie jako polski rząd, zostały oparte o głębokie, profesjonalne analizy z uwzględnieniem strategicznych interesów Polski i jej obywateli.

Kierowały nami najbliższe wszystkim Polakom wartości — sprawiedliwość, bezpieczeństwo i solidarność.

Jestem przekonany, że wspólnie wygramy tę walkę i damy przykład całemu światu, że Polska jest krajem, który znakomicie radzi sobie z wszelkimi wyzwaniami współczesnego świata.

Источник: Kancelaria Premiera

Теги

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.